Tin nổi bật

Tin tiêu điểm
 • Đào tạo

  Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ ngành Kế toán

  29/06/2022

  Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ ngành Kế toán

 • Đào tạo

  Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

  29/06/2022

  Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

 • Đào tạo

  QĐ 74 2022 – Quy định về trích dẫn và chống đạo văn

  28/06/2022

  QĐ 74 2022 – Quy định về trích dẫn và chống đạo văn

 • Đào tạo

  QĐ 321 2021 – Quy định về Tiêu chí đánh giá luận văn

  28/06/2022

  QĐ 321 2021 – Quy định về Tiêu chí đánh giá luận văn

 • Đào tạo

  QĐ 118 2021 – Quy định xây dựng, thẩm định, rà soát, đánh giá, cập nhật chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết

  28/06/2022

  QĐ 118 2021 – Quy định xây dựng, thẩm định, rà soát, đánh giá, cập nhật chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết

 • Đào tạo

  QĐ 50 2020 – Quy trình giao_nhận và bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

  28/06/2022

  QĐ 50 2020 – Quy trình giao_nhận và bảo vệ Luận văn Thạc sĩ